Recuperacions de pendents

Els alumes de 2n d'ESO que han suspès Visual i plàstica, hauran de fer un examen de recuperació de tota la matèria a la convocatòria extraordinària de febrer i hauran de lliurar un dossier de repàs. Cliqueu sobre la portada i podreu accedir al dossier.