Quaderns-llibres de text

A l'ESO és imprescindible assistir a classe amb el llibre i amb el material que hagi demanat per la professora.

Els llibres que s'utilitzen a  l'ESO són al mateix temps el quadern de treball. S'ha de portar cada dia. Trobareu la referència dels llibres de cada curs en aquest enllaç:

http://insernestlluch.cat/llibres/