Llibres de text

PRIMER D'ESO. Assignatura: EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
Enllaç al libre digital

SEGON D'ESO. Assignatura: EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
Educació visual i plàstica 2. La Galera/Text. ISBN: 978-84-412-1512-2

PRIMER CURS DE BATXILLERAT. Assignatura: DIBUIX TÈCNIC
Dibuix tècnic 1. Vicens Vives. ISBN: 978-84-316-8934-6

SEGON CURS DE BATXILLERAT. Assignatura: DIBUIX TÈCNIC
Dibuix tècnic 2. Vicens Vives. ISBN: 978-84-316-9166-0