dimarts, 26 de febrer del 2019VI MOSTRA D'ART JOVE
La Mostra d’Art Jove de l’Eixample és un esdeveniment juvenil anual que se celebra cada primavera, als centres cívics i biblioteques de l’Eixample.
A més d’una gran festa de les arts escèniques i plàstiques, esdevé espai de trobada per als joves amb inquietuds artístiques.
En la Mostra poden participar els nois i noies de 12 a 18 anys que realitzin alguna activitat organitzada per l’Eix Jove (tallers trimestrals, projectes de suport a la creació, cessions d’espais, etc.), o que bé estudiïn o visquin al Districte.
Per més informació: